வெள்ளி, 27 ஜூலை, 2012

MS Office 2010 Save செய்த File ஐ MS Office2003 இல் Open செய்வது எப்படி?
கடந்தவொரு அலசல்கள்1000 இன் பதிப்பிலேMS Word இல் தயாரித்த ஆவணமொன்றுக்கு எவ்வாறு கடவுச்சொல் இட்டு பாதுகாத்தல்என்பது பற்றி அலசியிருந்தோம். இப்பதிப்பினூடாக MS Office 2007 / 2010போன்றவற்றில் சேமித்த File ஒன்றினை எவ்வாறு MS Office 2003 இல் Open செய்வது என்பது பற்றிப் பார்ப்போம்.

இதற்கு நீங்கள் முதலிலே My Computer Open செய்து அங்கு Tools கிளிக் செய்து Folder Options ஐத் திறந்து அதிலே VIEW என்ற Tap கிளிக் செய்யவும்.இப்போ இதிலே “Hide Extensions for Known File Types” என்றதில் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தால் அதனை நீக்கவும் [Un-checked].


இப்போ Open செய்யவேண்டிய File இனுடைய File Name   “ .Docx ”என்பதிலிருந்து “ .Doc “ என்றவாறாக மாற்றியபின் File MS Office2003 இல் திறந்துகொள்ளுங்கள்.

இப்போ MS Office 2007 / 2010 இல் சேமித்த File ஆனது MS Office2003 இல் திறக்கக்கூடியதாய் இருக்கும். மீண்டும் இதே பிரச்சனை ஏற்படாதிருக்க இப்போ திறந்து வைத்துள்ள File Save As என்பதைக் கொடுத்து Save Type Asஎன்பதில் “ Word 97-2003 Document “ ஐத் தெரிவுசெய்தபின் சேமித்துக் கொள்ளவும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக