வெள்ளி, 27 ஜூலை, 2012

TASK MANAGER ல் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை சரிசெய்ய


எனது கணிணியில் பலமுறை வைரசால் பாதிக்கப்பட்ட போது  Task Manager Disabled  என்னும் பிழைச்செய்தி வந்தது. பெரும்பாலும் வைரஸ், ட்ரோஜன், மால்வேர்கள் Taskmanager ஐ disable செய்கின்றன. அதனால், நம்மால் அதன் process ஐ நிறுத்த முடிவதில்லை. அதனை மீண்டும் சரி செய்வதற்கான 5 வழிமுறைகள் கீழே தந்துள்ளேன்.Task Manager has been disabled by your administrator

Methode 1:


Group Policy Editor வழியாக சரி செய்யலாம்..

Start, Run , அதில் gpedit.msc என்று டைப் செய்யவும்.

அதில் User Configurationல் Administrative Template ஐ Expand(+) செய்யவும்

அதில் System ஐ Expand செய்து Ctrl+Alt+Del ஐ க்ளிக் செய்யவும்

அதில் Remove Task Manager என்பதனை Click செய்து அந்த Optionல் Not Configured என்பதனை தேர்வு செய்யவும்.


Methode 2: 


Start, Run ல் கீழே உள்ள Command ஐ கொடுப்பதன் மூலம் சரி செய்யலாம்.


REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0 /f 

  

Methode 3:


Notepad ல் கீழே உள்ள வரிகளை Paste செய்யவும்


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] 
“DisableTaskMgr”=dword:00000000

பின்னர் அதனை Taskmanager.reg என save செய்து அதை OPEN பண்ணுவதன் மூலமாக சரி செய்யலாம்.Methode 4:


Start, run ல் regedit என்று Type செய்யவும்


அதில் HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies\ System என்ற இடத்தில் Disable Task manager என்ற Value ஐ அழித்துவிடவும்.


Methode 5:


anbuthil.com

Task Manager Fix என்னும் மென்பொருளை பதிவிறக்கம் செய்யவும் அதனை Run செய்வதன் மூலம் Task Manager ஐ Restore செய்ய முடியும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக